Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – wersja 4.x (ilość czas i akord) – nowość !

Rozliczanie czasu pracy w produkcji - profesjonalny program dla szwalni, metalu, przetwórstwa etc. przeznaczony dla technologów, kierowników produkcji, ksiegowości www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji – profesjonalny program dla szwalni, metalu, przetwórstwa etc. przeznaczony dla technologów, kierowników produkcji, ksiegowości http://www.programs4u.com

Program Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – wersja 4.x (czas i akord)

POBIERZ INSTRUKCJĘ programu: Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com – instrukcja

Rozliczanie czasu pracy w produkcji

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

INFO: Wersja demonstracyjna pozwala na zorientowanie się w pracy aplikacji, dopisania i edycji kilku danych, wygenerowania raportów w przy różnych założeniach (czas, projekty, operacje, pracownicy, zmiany – ale nie jest najnowszą edycją programu. Można ją łatwo odinstalować poprzez przycisk START lub standardową funkcję „odinstaluj”. Pracuje w systemach Windows  XP – W10. Sprzedawana jest zawsze najnowsza wersja

Przeczytaj na czym polega idea tego programu (klik opis) !

W skrócie:

„Przedstawiamy program, dedykowany firmom produkcyjnym i usługowym. To doskonałe narzędzie wspomagające pracę zarówno szefów produkcji, jak i technologów. Idea programu, polega na analizowaniu i konfrontowaniu dwóch pakietów informacji: założonych operacji technologicznych i wykonanych przez pracowników czynności. W efekcie, oprócz typowych raportów zliczających czas i koszty pracy, kierujący produkcją jest na bieżąco informowany o wykonanych ilościach, oraz tworzących się „wąskich gardłach”, przestojach i zagrożeniach związanych z terminem zakończenia zlecenia. Typowe problemy w produkcji, jak absencja pracowników, awarie maszyn, czy opóźnienia w dostawach materiałów, stają sie mniej groźne, gdy na bieżąco można je rozwiązywać np. poprzez zmianę technologii, przesunięcia pracowników na inne stanowiska, dokupienie maszyn, czy zlecenie niektórych operacji na zewnątrz. I chociaż decyzje musi podjąć szef produkcji, to dzięki wykonanym przez program analizom zrobi to właściwie i z wyprzedzeniem, minimalizując tym samym potencjalne straty w firmie.”

Program można kupić w naszym sklepie na stronie www.programs4u.com   Promocyjna cena (brutto)  1.229,04 zł   dotyczy wersji na 1 stanowisko, z bezterminową licencją i wysyłką elektroniczną oraz elektroniczną fakturą VAT. 

 

Przykłady zastosowania programu ROZLICZANIA CZASU PRACY W PRODUKCJI GOLD –  w praktyce ( PDF) ….

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Polski program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI GOLD – raport po okresie rocznego użytkowania w firmie.

http://programs4u.com

Zakład produkcyjny SZWALNIA.

 1. Liczba pracowników Rozliczanych przez program – 60

 2. Liczba wykonanych zleceń – 300

 3. Średnia liczba operacji w jednym zleceniu ok. 300

 4. Liczba zapisanych czynności ok. 25000

 5. System wprowadzania danych:  jedna  osoba wpisuje, na podstawie kart pracy pod koniec zmiany, lub w miarę jak wykonywane są operacje.

 

Przy takim obciążeniu, czas uruchamiania i auto-konfiguracji programu wynosi ok. 5 – 10 sekund. W tym czasie sprawdzana jest spójność baz danych, oraz poprawność wprowadzonych informacji.

Do zadań technologa, niezależnie od układania i optymalizacji operacji ( także w kontekście obciążeń stanowisk i maszyn), należy przed każdym nowym zleceniem wykonanie spisów operacji, które wręczane są pracownikom,  zaś pod koniec okresu rozliczeniowego  wykazów wypracowanego czasu  i kwot ( przycisk PRAC2 w opcji Raport) dla sprawdzenia przez zainteresowanych.

System pozwalający wykryć omyłki podczas wprowadzania danych w programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (w. 4.20)

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

W programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, podobnie jak w innych tego typu aplikacjach bazodanowych, zdarzają się niezawinione, statystycznie uzasadnione pomyłki podczas wprowadzania danych. Zdarzają się też przekłamania zamierzone, gdyż w końcu generowane przez program raporty są podstawą do wypłacania pieniędzy. Dlatego jedną z form zabezpieczeń jest stosowanie tzw. KART PRODUKCYJNYCH, czyli wykazu operacji dla aktualnie wytwarzanego produktu, z dodatkowymi polami, w które sam pracownik (pod koniec zmiany) wpisuje wykonaną ilość każdej czynności i sygnuje ten wpis własnym podpisem. Taka karta, przekazywana jest operatorowi, który dokonuje jej podstawie, wpisów do programu. W przypadku wątpliwości zgłoszonych przez pracownika, można łatwo porównać oryginał (z podpisem pracownika) z wydrukiem wykazu czynności generowanym z opcji PRACOWNICY (dla wybranej osoby i zakresu czasu).

 

 

Inteligentny formularz do SZYBKIEGO wprowadzania danych o czynnościach pracowników w programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (4.19)

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Idea programu polega na wykorzystaniu kart technologicznych operacji, zaplanowanych przez technologa, w procesie wprowadzania danych o czynnosciach wykonanych przez pracowników na produkcji. Zliczanie realnego czasu, kosztów i ilości sztuk w produkcji, przeciwstawiane jest informacjom zawartym w technologii. Szereg generowanych analiz i raportów pozwala na podejmowanie decyzji optymalizujących procesy produkcyjne, oraz na doraźne zmiany organizacyjne i technologiczne, gdyż nie zawsze realizacja odbywa się zgodnie z planem.

Moduł DOPISYWANIE, przeznaczony do wprowadzania (najczęściej pod koniec zmiany) danych o wykonanej pracy, pozwala to robić na 2 sposoby:
STANDARDOWO – wybierając z rozwijanych tabel pracownika, projekt, operacje i przypisując wykonane ilości (czas i koszt przeliczane są automatycznie),
PRZEZ WPISYWANIE – zaczynamy wpisywać np. nazwę (numer) projektu, czy operacji – a program dopisuje pozostała częśc nazwy.

Aplikacja ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (4.19) pozwala na kontrolę wprowadzanej (wykonanej) ilości, sprawdzając czy nie są przekraczane ilości dzienne (dla tej operacji) oraz globalne dla całego zlecenia. Wybranie opcji BLOKADA ILOŚCI powoduje automatyczne wstawianie zdefiniowanej w operacji liczby sztuk (mozna to zmienić) co znacznie przyśpiesza proces wypełniania formularza.

Jak to działa ?
(Przy włączonej opcji BLOKADA ILOŚCI, program proponuje DZIENNĄ ILOŚĆ jaka została zadeklarowana w karczneie operacji przez technologa. W przypadku, gdy grozi przekrocznie ŁĄCZNEJ LICZBY SZTUK ( wcałym zleceniu), proponowana ilość jest zmniejszana, tak aby nie wykonać więcej operacji niż wynika to ze zlecenia. Opcję BLOKADA ILOŚCI można włączać i wyłączać z poziomu MENU/NARZĘDZIA.)

Inne parametry takie jak: BLOKADA PROJEKTU (deklarujemy tylko pracownika i operacje), zerowanie lub pozostawianie wartości pól, pozwalają dostosować program do specyfiki każdej firmy.

W efekcie, czas wprowadzenie danych o wykonanej pracy w firmie pod koniec zmiany to ok. 10 sekund na pracownika, co przy 60-o osobowej załodze wyniesie niecałe 10 minut

 


Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

 

 

 

Kokpit technologa – ergonomia i wydajność

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w produkcji, to przykład aplikacji dedykowanej Użytkownikowi, który traktuje ją jako narzędzie dla wykonania konkretnej pracy w swojej branży. Struktura logiczna programu jest wpasowana w system hali produkcyjnej, a więc jest dodatkiem, który ma być prosty w obsłudze, niezawodny, a wprowadzanie informacji musi odbywać się szybko, bo priorytetem jest produkcja, a nie zabawa w rozgryzanie funkcji aplikacji. Zakłada się, że program obsługuje brygadzista, lub sami pracownicy (opcja pracy z wylogowaniem). Dlatego sam formularz wprowadzania danych o czynnościach jest prosty, a czas wprowadzenia informacji podkoniec zmiany to ok 10 sekund na pracownika.
Żeby jednak wszystko odbywało się szybko, należy odpowiednio ułozyć technologię wykonania produktu, tak, aby końcowy uzytkownik mógł tylko wybierać z okien podpowiedzi, akceptując tak naprawdę tylko proponowane ilości, pozostałe parametry program dopisuje już sam.

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w produkcji oferuje firmie (oprócz oczywistego rozliczania pracowników) pewien sprawdzony, gotowy system obsługi produkcji, pozwalajacy zmniejszyć koszty i kontrolować wszystkie etapy w procesie wytwarzania.

Głownym obszarem pracy technologa jest procedura o nazwie BAZY DANYCH, gdzie definiowane sa zlecenia, układana technologia, porządkowane zakończone prace etc. Ten bardzo istotny obszar pracy (BAZY DANYCH) został skonstruowany tak, aby w logiczny sposób można było zarówno operować grupami danych (np. kopiowanie całych zleceń z operacjami – gdy są podobne), jak i znajdować błedy w czynnościach, analizować obciążenia maszyn, wąskie gardła, zagrożone terminy, oraz optymalizowa technologi w trakcie procesu produkcyjnego. Wystarczy wybrać (podświetlić) jedno zlecenie i wszystkie przyciski, komunikaty etc. zostają z nim powiązane.

 

Technologia – ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Użytkownik polskiego programu komputerowego ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD, otrzymuje nie tylko elektroniczne liczydło do sumowania czasu pracy, ale system klasy MES (od angielskiego rozwinięcia Manufacturing Execution Systems) pozwalający na tworzenie i optymalizacje procesów technologicznych, oraz w oparciu o generowane w czasie rzeczywistym analizy, zarządzanie oddziałem produkcyjnym.
Pełne wykorzystanie funkcji programu – a jest ich naprawdę wiele, oraz szybka i intuicyjna obsługa, wymaga zdefiniowania na początku baz danych, dzieki czemu Uzytkownik będzie wybierał potrzebne wartości, a nie wpisywał od nowa. Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD, oferuje bowiem pewien wzorzec technologiczny pasujący do większości firm zajmujących się produkcją: metalową, odzieży, czy żywności. Przedstawiony obok schemat, pokazuje przykładowy formularz operacji technologicznej. W oparciu o wprowadzone informacje (te w karcie vs. dane o wykonanych czynnościach) , w innych opcjach można wygenerować szereg analiz, które dla osób decyzyjnych będą stanowić podstawę do podejmowania decyzji.

http://www.programs4u.com

Karty pracy – ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, pozwala na stworzenie wygodnego systemu kontroli wprowadzanych informacji.
Przykładowo, dla wykonywanego aktualnie zlecenia, drukowane są KARTY PRACY, zawierające spis wszystkich operacji w zleceniu, oraz puste pola do wypełnienia przez Pracowników sygnalizujących wykonanie czynności. Pola do wypełnienia (w rzędzie obok nazwy operacji, zlecenia i grupy, oraz dziennych norm) to KOD PRACOWNIKA, ILOŚĆ WYKONANA i PODPIS. Na podstawie takiej listy, pod koniec zmiany, użytkownik programu wprowadza informacje do komputera. Oprócz łatwego wpisywania ( operacje – czynności sa posortowane), pozostaje dowód materialny (właśnie lista z podpisem i deklarowaną ilością), bardzo istotny w sytuacji sporu o wynagrodzenie między Pracownikiem, a Firmą. Przedstawiona metoda, jest zgodna z „systemem karteczek” w firmach produkcyjnych, a więc łatwa do zaakceptowania przez załogę.

Archiwizacja danych – zasada. Program komputerowy dla firm: ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD

 

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com – Archiwizacja

Program dla lekarzy ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD posiada prosty, ale sprawdzony system archiwizacji danych. O ile bowiem program można zainstalować ponownie np. gdy dojdzie do awarii, to DANE, które wprowadza Użytkownik, znikną bezpowrotnie gdy nie były archiwizowane.

Sama archiwizacja działa w bardzo prosty sposób:

1.Przy zamykaniu programu, Użytkownik jest pytany o archiwizację i jeśli ją wybierze, to sam proces przebiega automatycznie i szybko.
2. Standardowo, dane zapisywane są w podfolderze (tam gdzie jest zainstalowany program) z oznaczeniem daty w formacie: ROK_MIESIĄC_GODZINA_MINUTA_SEKUNDA (łatwym do identyfikacji).
3. Można wybrać inną lokalizację dla zapisu: pendrive, dysk wirtualny etc.
4. Każda archiwizacja zawiera komplet danych: od pierwszego dnia do dzisiaj.

W przypadku awarii np. baz danych, można uszkodzone pliki zastąpić tymi zarchiwizowanymi (np. z wczoraj). Ewentualnie pozostanie dopisanie straconych informacji z dnia dzisiejszego, ale to nie stanowi takiego problemu, jak odtwarzanie wszystkich informacji.
Dane można przywrócić następujący sposób: ręcznie, kopiując pliki z wybranej archiwizacji do folderu z programem (nadgrywanie)

Usuwanie starych archiwizacji.

Codzienne archiwizowanie danych to dobry zwyczaj. Z czasem jednak, na twardym dysku zapisane kopie zaczynają zajmować dużo miejsca. Po kilku latach pracy z programem „waga” jednego zapisu to ok. 20 MB. Razy 200 dni, to ok. 4 GB.

Ponieważ każda archiwizacja zawiera komplet danych: od pierwszego dnia do dzisiaj, to tak naprawdę, bardzo stare kopie nie sa potrzebne. Wystarczy gdy pozostanie ich np. 10 -15 (tych najnowszych).

 

 

Co nowego w wersji 4.18 ?

Kontrolowanie procesów produkcyjnych w oparciu o wyliczanie realnej STAWKI AKORDU w programie
ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI (w. 4.18)

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Rozliczanie pracowników (akord) w produkcji, może się odbywać na wiele sposobów. Z reguły stawki płacone za robociznę bezpośrednią, sa kompromisem, pomiędzy oczekiwaniem pracownika ( za niższą nie podejmie pracy), a kosztem ujętym w kalkulacji zlecenia (zleceniodawca zrezygnuje z naszych usług). REALNY koszt stawki pracownika pojawia się dopiero w trakcie i po zakończeniu zlecenia, a w efekcie także ZYSK jaki został wypracowany.
Oczywiście tzw. stawka akordu jest tylko jednym z elementów wynagrodzenia, ale to ona głównie determinuje sumę wypłaty.
Utrafienie we właściwe stawki indywidualnego pracownika jest trudne, stąd w opcji RAPORT pojawiła się analiza pt. STAWKA AKORDU.

Jak to działa ?

Program analizuje w oparciu o koszt operacji, realne koszty (wynikające z ilości sztuk) i wylicza stawkę akordu al każdego pracownika, dla wybranych zleceń i określonego przedziału czasu. Gdy tak wyliczone stawki godzinowe są podobne dla PODOBNYCH czynności i odpowiadają w przybliżeniu stawkom zdefiniowanym przez kadry, czy technologa wtedy wszystko jest OK. Gdy jednak pojawiają się znaczne różnice, należy liczyć się z tym, że ZYSK ze zlecenia nie będzie zgodny z założeniami.

Warto zauważyć, że posiadanie przez technologa informacji o PRAWDZIWYCH STAWKACH AKORDU, ma duże znaczenie przy układaniu operacji dla przyszłych zleceń, oraz dla kalkulacji cen zleceń dla Klientów. Bardziej zaawansowaną metodą z dziedziny HR jest tworzenie w oparciu o omawianą analizę, zespołów pracowników, liderów, czy nowego systemu płacowego precyzyjniej dostosowanego do realiów.

 

Co nowego w wersji 4.17 ?

ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI – dostosuj program do potrzeb swojej firmy.
Opcja: NARZĘDZIA:

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

1. Można zadeklarować własną tapetę na ekranie, np. z logo firmy etc.

2. Jeżeli zamierzasz rozliczać pracę z nadgodzinami można zadeklarować taryfikację zwiększającą stawkę np. o 50%. Podczas wprowadzania danych, należy zaznaczyć opcję nadgodzin – program przeliczy wynagrodzenie za czynność wg podanej definicji (150%).

3. Definiowanie jednostki dla taryfikowania np. szt. Kg etc.

4. Podczas wprowadzania danych o czynnościach można korzystać z przewijanych pól z dokładnością tutaj podaną. Np. dla sztuk będzie 1, ale dla kg można wpisać 0,1 (dokładność do dkg) itd

5. Podczas układania procesu technologicznego, dla każdej operacji program pozwala na automatyczne przeliczanie czasu dla 1 sztuki, oraz dziennej normy w oparciu o podany tutaj czas dniówki w minutach. 8 godzin pracy x 60 minut = 480. Po odjęciu 20 minut na przerwy najczęściej definiuje się 460 minut.

6. To program komputerowy – więc liczy czas z dokładnością do 1/100 sekundy a koszt do 1/1000 zł (taka dokładność jest konieczna ze względu na zaokrąglenia w liczeniu dla wielu rekordów i ilości). Opcja sprawdzająca dane o czynnościach (BAZY DANYCH – DANE) sygnalizuje dane gdy rozbieżność np. dla setek sztuk wynosi sekundę, czy dwie. Stąd zaleca się ustawienie progu dokładności rzędu np. 4 sekund (czas) i np. 30 groszy w kontekście dnia pracy.

7. INNE NARZĘDZIA:

KASOWANIE czynności ze starych projektów (dla „odchudzenia” baz danych )

BLOKADA ILOŚCI – program nie pozwala na wprowadzenie liczby sztuk w czynnościach , tak aby suma wpisów była WIĘKSZA niż zadeklarowana w zlecen

PRACA Z WYLOGOWANIEM – gdy każdy pracownik posiada własne hasło, a program uruchomi administrator z uprawnieniem „pracownik”, to pracownik może wprowadzić dane o własnej pracy, po nim następny (ale, po zalogowaniu się, kolejny loguje się) etc.

OKNA POZA EKRANEM – program zapisuje ustawienia okien, ich wielkość, rozciągnięcie itd. Czasem, zdarza się, że okno znajdzie się poza ekranem i nie można go przesunąć. Użycie tej opcji rozwiązuje ten problem.

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

AUTOMATYCZNY lub RĘCZNY System sprawdzania błędów we wprowadzonych czynnościach. Wersja 4.17

AI – sztuczna inteligencja sprawdza poprawność danych w programie ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI (GOLD w 4.17)

Wybranie i podświetlenie ZLECENIA w tabeli w BAZACH DANYCH wyświetla napis, o istnieniu potencjalnych błędów we wprowadzonych czynnościach. Wybranie przycisku DANE wyświetli tabelę, ze wszystkimi zapisami czynności dla tego zlecenia. Wybranie zakładki CZYNNOŚCI DO SPRAWDZENIA wyświetli te zapisy które program wybrał jako podejrzane.  Przycisk NAPRAW…  powinien automatycznie skorygować te rekordy. Dokładność sprawdzania błedów okresla się w opcji NARZĘDZIA  w opcji nr. 6

(6. To program komputerowy – więc liczy czas z dokładnością do 1/100 sekundy a koszt do 1/1000 zł (taka dokładność jest konieczna ze względu na zaokrąglenia w liczeniu dla wielu rekordów i ilości). Opcja sprawdzająca dane o czynnościach (BAZY DANYCH – DANE) sygnalizuje dane gdy rozbieżność np. dla setek sztuk wynosi sekundę, czy dwie. Stąd zaleca się ustawienie progu dokładności rzędu np. 4 sekund (czas) i np. 30 groszy w kontekście dnia pracy.)

Co nowego w wersji 4.16 ?

Rozliczanie czasu pracy w produkcji

Rozliczanie czasu pracy w produkcji

Przykład zastosowania metod planowania, optymalizacji i kontroli produkcji w programie: ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI (.pdf)

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, ze względu na zgromadzone tam informacje, może być obiektem manipulacji z różnych powodów, poczynając od poznania parametrów technologii czy produkcji, a kończąc na modyfikacji zapisów czynności, co przekłada się na wielkość zarobków pracowników. Także proste wykasowanie części danych, powoduje przestoje i zwiększa zyski konkurencyjnych firm. Generalnie, program posiada 2 stopnie dostępu do danych. Poziom „szefa” (może wszystko), „pracownika” – w zależności od KONFIGURACJI może TYLKO DOPISYWAĆ czynności pracowników (lub tylko swoje). Jest to wystarczające zabezpieczenie, gdyż podczas każdego uruchomienia wymagane jest podanie hasła. Dodatkową opcją, dostępną tylko dla „SZEFA”, ( a więc osoby, która i tak ma dostęp do wszystkich danych), jest możliwość wglądu, edycji, czy wykasowania rejestru logowań. W rejestrze, podana jest data, godzina, osoba, zaś w przypadku prób włamania, dodatkowo hasła użyte, a nie przyjęte przez program. Takie nieautoryzowane próby otwarcia aplikacji, powinny wzbudzić czujność administratora programu.

 

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD – niezbędne narzędzie każdego kierownika produkcji i brygadzisty.
Po wykonaniu zlecenia, wykonana produkcja przekazywana jest do magazynu lub klientowi. Niezależnie, od faktury, jaką otrzymuje zleceniodawca, powinien być wygenerowany dokument magazynowy WZ, potwierdzający nie płatność, a fizyczne wydanie towaru.
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI, pozwala na automatyczne utworzenie druku WZ (oryginał i kopia) po zakończeniu zlecenia (całość), lub na wydawanie częściowe (partiami w miarę wykonywania). Wystawione dokumenty WZ można przeglądać, edytować i drukować z opcji RAPORTY, a wystawiać z opcji BAZY DANYCH.

 

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Nowa procedura w wersji 4.16, pozwala na określenie ilości przyjętego do wykonania zlecenia, oraz daty realizacji. W trakcie wykonywania zlecenia program porównuje okreslone przez technologa parametry operacji (operacji, które składają się na zlecenie) takie jak czas, czy koszt z wprowadzonymi już czynnościami – a więc faktycznie wykonaną produkcją. W efekcie, Użytkownik ma możliwość otrzymać wydruk z czasem technologicznym jaki potrzebny jest do zakończenia zlecenia ( dla kazdej operacji), oraz porównać z CZASEM JAKI POZOSTAŁ do daty końca zlecenia. Czas jaki pozostaje do daty określony w zleceniu, dla ułatwienia przeliczony jest na minuty (w minutach podawany jest tez niezbędny czas technologiczny) i łatwo znaleźć na wydruku operacje, które wydłużą produkcję. Taka informacja pozwala kierownikowi na podjęcie działań organizacyjnych, aby usunąć wąskie gardła w produkcji.
Wyliczenie pozostałego czasu do końca zlecenia uwzględnia dni robocze od poniedziałku do piątku ( święta nie są uwzględniane) i opiera się na zdefiniowanym przez Użytkownika dziennym czasie pracy (8 godzin x 60minut, pomniejszonym o przerwy, najczęściej 460minut).

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Krótko: Przycisk BAZY DANYCH – miejsce gdzie definiuje się zlecenia (produkty, tematy), układa proces technologiczny powiązany z czasem i kosztami. Oprócz definiowania, ekran BAZY DANYCH pozwala na śledzenie stanu produkcji (ilości zleconych, wykonanych i pozostałych). Dodatkowo, program sygnalizuje zagrożenie przekroczenia terminu zlecenia dla konkretnych operacji, pozwalając na podjęcie wcześniejszych decyzji organizacyjnych przez kierownika produkcji.
Przykładowy zrzut ekranu wskazuje, że jedna z operacji w wybranym zleceniu (przycisk DEFINICJE OPERACJI – musi być określona data zakończenia, ilość do wykonania i zdefiniowana dniówka w minutach np. 460) – biorąc pod uwagę pozostałą do wykonania liczbę sztuk nie zostanie wykonana w terminie, co sygnalizuje program ikoną z trójkątem ostrzegawczym. Wiedząc o tym, kierujący produkcją, może wcześniej np. zaplanować zmianę technologii, czy wydłuzyć czas pracy przy stanowisku gdzie wykonuje się zagrożoną operację.

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI GOLD – system kontroli podczas wprowadzania wykonanych przez pracownika ILOŚCI sztuk.

Aby program pomagał w kontrolowaniu wykonanych ilości, deklarowanych przez pracownika należy zdefiniować nastepujące parametry:
1. W OPCJI NARZĘDZIA – zaznaczamy kwadrat BLOKADA ILOŚCI.
2. Musi być określona ILOŚĆ w zleceniu.
3. Rozbicie procesu na operacje, powinno być tak wykonane, aby każda operacja miała zdefiniowaną taką samą ilośc jak w zleceniu.
4. OPCJA: W zdefiniowanych operacjach technologicznych powinna być okreslona norma dzienna.

W momencie wprowadzania do programu informacji o wykonanych czynnościach (np. pod koniec zmiany), użytkownik (brygadzista, kierownik produkcji) ma wgląd w ilości: całego zlecenia, już wprowadzonych, pozostałych do wykonania, oraz dzienną normę – wszystko dla wybranej operacji. Nie powinno więc dojść do pomyłki.
BLOKADA ILOŚCI nie pozwala na wpisanie liczby większej niż ilość pozostała do wykonania, ale pozwala na wpisanie liczby sztuk niż norma dzienna.
Jest to prosty system zabezpieczenia, ale skuteczny. Wpisanie wiekszej ilości niż w rzeczywistości, zablokuje mozliwość dopisywania po dojściu do liczby określonej w zleceniu, a produkt pozostanie nie wykonany do końca, więc ewentualne oszustwo się wyda.
Niezależnie, od opisanej BLOKADY , wykonane ILOŚCI można bez problemu śledzić w opcji RAPORTY w wybranym przedziale czasowym, dla wybranych zleceń, pracowników, operacji, czy zmian. Także w opcji PRACOWNICY, występuje parametr ILOŚĆ, co jest wygodne dla szybkiego podglądu.

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD – to zaawansowane narzędzie przeznaczone dla zakładów produkcyjnych, do wykorzystania przez kierowników produkcji, brygadzistów, technologów, czy właścicieli. Idea programu opiera sie na konfrontowaniu przez inteligentny algorytm danych założonych przez technologa z informacjami o wykonanych czynnościach wpisywanych np. pod koniec zmiany. Przeanalizowane pliki z danymi, pozwalają na pokazanie statusu produkcji w różnych formach, od zliczenia czasu pracy do wskazania wąskich gardeł produkcji, opóźnionych operacji etc. Podstawowych wydruków jest 21, ale cały szereg uzupełniających informacji dostępny jest w formie okien, czy notyfikacji w całym programie. W konsekwencji, specjalista zajmujący się produkcją, z dużym wyprzedzeniem może podjąć działania naprawcze np. w sytuacjach absencji, awarii maszyn. Działania te mogą sprowadzać się do zmiany technologii, przesunięcia pracowników do innych stanowisk itd.
Z punktu widzenia Użytkownika program jest intuicyjny i tak zaprojektowany, aby szybko można było wprowadzić duże ilości danych o wykonanych czynnościach. Program został napisany w konsultacji z technologiem i przetestowany w firmach branż: szwalniczych, metalowych i spożywczych. Jego niezaprzeczalną zaletą jest „narzędziowy charakter”, tzn. Użytkownik decyduje w jakim zakresie wykorzysta aplikację: czy tylko dla prostego zliczania czasu pracy, czy ( z czasem) jak narzędzie technologiczne, wspomagające procesy produkcyjne i generujące zysk firmy.

Co nowego w wersji 4.15 ?

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Program komputerowy ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD (w. 4.15), pozwala także planować i optymalizować produkcję pod kątem obciążenia parku maszynowego. Wystarczy, że zdefiniujemy w operacjach technologicznych urządzenia, które są potrzebne do ich wykonania, a w opcji RAPORTY otrzymamy wydruk, przewidywanego obciążenia maszyn dla wybranych, lub wszystkich aktualnie realizowanych zleceń. W 2 formach: skompensowanej do widoku maszyna i czas, oraz z rozbiciem na poszczególne zlecenia/operacje.
Dzięki temu, kierownik produkcji czy technolog, na bieżąco mogą modyfikować poszczególne etapy dla poszczególnych stanowisk, aby zachować płynność pracy.

 

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com – narzędzia technologiczne

Rozliczanie Czasu Pracy GOLD (w. 4.15) – Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę technologa (kierownika produkcji).
1.Po zdefiniowaniu zlecenia, oraz procesów technologicznych można automatycznie (w sposób przybliżony) skalkulować cenę zlecenia.
2.Definiowania i układanie procesów technologicznych jest proste, dzięki procedurom automatycznie przeliczającym czasy i koszty (3.).
3.Technolog (kierownik produkcji) może optymalizować procesy na bieżąco dzięki wydrukom obciążenia maszyn („wąskich gardeł”) oraz czasu jaki pozostał do zakończenia zlecenia. Dostępny jest też wykaz procesów np. dla rozdania pracownikom.
To tylko niektóre ułatwienia. Dodatkowym silnym narzędziem pracy technologa jest opcja RAPORT.

Autorskie programy komputerowe dla firm – po prostu.

 Historia …

Co nowego w wersji 4.14 ?

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com – optymalizacja procesów technologicznych

Oprócz podstawowej funkcji rozliczania czasu pracy w produkcji – program jest funkcjonalnym narzędziem w zakresie projektowania i optymalizacji procesów technologicznych w oparciu o informacje wprowadzane przez Użytkownika w trakcie rozliczania czasu i ilości w oddziale produkcyjnym.

Z jednej strony, po wstępnym zdefiniowaniu operacji, pracownicy (lub tylko brygadzista) otrzymują wydruk wszystkich procesów ( z określonym czasem i ilością dzienną), z drugiej nadzór na bieżąco może śledzić ilości wykonanych sztuk w układzie każdej czynności. Dla technologa prosty pozornie raport jest podstawą do wprowadzenia poprawek w zaplanowanych parametrach ilości, czasu i kosztu, tak, aby znając park maszynowy uniknąć tzw. „wąskich gardeł”, czy przestojów. Zachowanie płynności produkcji, jest bowiem celem nadrzędnym, bowiem same parametry kosztu czy czasu nie sprawdzają się w sytuacji np. absencji, czy awarii urządzeń.

Analiza płynności produkcji i wykrywanie tzw. „wąskich gardeł”.

 

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, z założenia jest narzędziem, skierowanym do technologów i kierowników produkcji.  Przyjmuje się, że Użytkownicy  są praktykami w swojej branży i na co dzień mają do czynienia z typowymi elementami  takimi jak proces produkcyjny, pracownicy, maszyny, czas pracy etc. Aplikacja ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, oprócz samego liczenia czasu i kwot, oferuje szereg narzędzi dla analizy procesów, które właściwie interpretowane pozwalają na optymalizacje wykonywanych zleceń, co w efekcie pozwala na zwiększenie zysków.

Jednym z problemów, jakie pojawiają się w produkcji złożonej (technologia realizowana jest przez wielu pracowników na wielu urządzeniach, najczęściej w układzie linii produkcyjnej) są tzw. „wąskie gardła”.  Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce, gdy jednocześnie realizowanych jest kilka zleceń,  wówczas, w niektórych grupach operacji pojawia się „wąskie gardło”, czyli krótko mówiąc płynność spływu produktów zaczyna szwankować . Zbyt duże obciążenie jednego stanowiska – a najczęściej stanowisko to powiązane jest z konkretną maszyną – skutkuje brakiem pracy na kolejnych urządzeniach.

Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Powodów takiej sytuacji może być wiele, od źle zaplanowanej technologii, poprzez absencję pracowników, awarie maszyn etc.

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI oferuje dodatkowe narzędzia, pozwalające na analizę płynności produkcji – co ważne – w dowolnej chwili.

Założenia:

Aby wygenerowane dane miały sens merytoryczny, należy określić:

 • Ilość do wykonania w zleceniu
 • Przyporządkować operacje do podstawowych grup
 • Wprowadzać dane o czynnościach wykonanych przez pracowników każdego dnia.
 • Musi być określony czas technologiczny dla wykonania każdej operacji.
Rozliczanie czasu pracy w produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie czasu pracy w produkcji http://www.programs4u.com

Raporty:

 1. Raport w opcji BAZY DANYCH => OPERACJE DEFINICJE pozwala na określenie zaawansowania wykonania danej operacji (liczba sztuk jaka pozostaje do zrobienia i czasu na dokończenie tej operacji w zleceniu). Praktyk szybko znajdzie pozycje, gdzie zostaje naruszona płynność spływu produktów, określi przyczynę (absencja, brak maszyn) i rozwiąże problem.
 2. Raport w opcji RAPORTY => OBCIĄŻENIE pozwala na podobną analizę, ale w kontekście GRUP i dla WIELU ZLECEŃ. Przy podobnych technologicznie produktach (zleceniach) problem „wąskiego gardła” ulega zwielokrotnieniu. Podobnie jak poprzednio, rozwiązaniem będzie np. przekierowanie do krytycznej operacji części pracowników, aby utrzymać płynność produkcji.

 

Historia rozwijania programu komputerowego ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI GOLD …

(poprzednie wpisy)

 

Trzy tryby pracy z programem (od wersji 4.08):

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

W zależności od potrzeb możliwa jest praca z programem na 3 sposoby:

 1. Jedna osoba ma dostęp do wszystkich danych, wprowadza, modyfikuje zapisy i tworzy raporty.

 2. Jedna osoba wprowadza TYLKO dane dla wszystkich pracowników.

 3. Każdy z PRACOWNIKÓW wprowadza dane o swoich czynnościach – komputer umieszczony jest centralnie.

  Pobierz opis trybów pracy (PDF) 

 

 

Przyklady Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

pddf-150x150

Pobierz plik z przykładami Rozliczania Czasu Pracy w PRODUKCJI

Pobierz plik .PDF z opisami przykładowego rozliczania pracowników dla:

 • akordu czasowego ( dla definiowania czasu potrzebnego na wykonanie 1 sztuki.)
 • akordu ilościowego ( koszt wykonania 1 sztuki)
 • dniówki klasycznej.
 • rozliczania swobodnego ( dla pracowników wykonujących czynności pomocnicze w zależności od potrzeb ( mycie pojemników, układanie etc.)
Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – program komputerowy wspomagający organizacje pracy, czyli to nie jest tylko kalkulator, a doskonałe narzędzie dla zakładów produkcyjnych !

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI

Oprócz kapitału w sensie materialnym, w każdej firmie występuje pojęcie tzw. „kapitału organizacyjnego”. Jest równie ważny jak pieniądze, czy maszyny, a często niedoceniany. Jego zlekceważenie, skutkuje nie tylko wzrostem kosztów
i mniejszym zyskiem, a także rozbiciem zespołu pracowników, którzy dostrzegając brak związku między wydajnością własnej pracy, a wynagrodzeniem, oraz widząc niekompetencję w firmie, przestają wydajnie pracować.

Ważne jest to, że utratę kapitału materialnego (finansowego) można dość łatwo zrekompensować kupując nowa maszynę, czy biorąc kredyt. Utrata kapitału organizacyjnego, jest bardziej bolesna i często wymaga wymiany
pracowników, ponownych szkoleń, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na powrót do wydajnej pracy całego zespołu

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com – wersja 4.3

Kalkulator czasu technologicznego w opcji definiowania operacji dla wybranego produktu (projektu, tematu, zlecenia). Opcja menu: Bazy danych =>Definiowanie operacji. Wersja 4.08.

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

 

 

 

 

 

 

 

Szybka kalkulacja zlecenia – nowa opcja w wersji 4.10

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

W wersji 4.10 program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI został wyposażony w szybki, podręczny kalkulator ceny ofertowej.
Jest wiele sytuacji, gdy trzeba szybko skalkulować przewidywaną cenę usługi – wykonywanego zlecenia. Dokładną cenę ofertową, wylicza najczęściej księgowość, ale w wielu przypadkach zleceniodawcę interesuje przybliżona kwota jaka będzie musiał zapłacić. Formularz jest prosty i zawiera zarówno koszty pośrednie jak i bezpośrednie, w tym koszty pracy.
Dane można wprowadzić bezpośrednio z klawiatury, lub, gdy już istnieją dla danego zlecenia opracowane przez technologa operacje, pobrać je i wstawić do formularza. Kalkulacja odbywa się dwukanałowo, zależnie od formy rozliczania pracowników: gdy określamy czas na wykonanie sztuki danej operacji, lub (i) gdy definiujemy kwotę za sztukę (też w danej operacji). Dla danego zlecenia, kalkulacja jest pamiętana i można ją zmienić w każdej chwili.
Szybka kalkulacja – to narzędzie, pozwalające na przybliżone określenie ceny usługi, z możliwością dodania marży.

Grupowanie operacji – nowa opcja w wersji 4.11

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Sukces firmy produkcyjnej, determinowany jest przez prawidłowe rozpisanie całego procesu technologicznego na operacje, wykonywane później przez pracowników. Przy nieskomplikowanej produkcji, gdy wykonanie produktu wymaga kilku operacji, zapis w programie jest czytelny i wprowadzanie czynności odbywa się szybko. Inaczej jest, gdy wykonanie zlecenia wymaga kilkunastu, czy kilkudziesięciu operacji, często podobnie zapisanych. Aby łatwiej i szybciej wprowadzać dane o wykonanej pracy, nowa wersja programu, pozwala zdefiniować nazwę nadrzędną (grupę), dla wykonywanych operacji. W przypadku np. szwalni, można tworzyć grupy o nazwach: „przody”, „tyły”, „kieszenie” etc. W efekcie, zarówno w wykazie operacji (analizowanych przez technologa), jak i w momencie dokonywania wpisu czynności, łatwiej zlokalizować potrzebną operację. Taka konstrukcja bazy danych przyspiesza obsługę programu i pozwala łatwiej optymalizować model produkcji.

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Idziemy dalej …   😉

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Najnowsza wersja programu Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – wersja 4.x (czas i akord)  oferuje możliwość rozliczania produkcji poprzez 3 parametry (CZAS, ILOŚĆ I KWOTA) w powiązaniu z datą, pracownikiem, projektem, operacją, normą i zmianą (w przypadku pracy wielozmianowej). Dzięki temu pozwala nie tylko taryfikować pracowników wg najpopularniejszych systemów rozliczania pracy, ale doskonale się sprawdza jako element dla kontroli organizacji produkcji jako takiej.


Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

„W średniej wielkości firmach produkcyjnych (szwalnie, mechaniczne, gastronomia etc.) w zasadzie dominują 3 sposoby rozliczania pracowników:

 1. AKORD ZWYKŁY – gdy pracownik rozliczany jest, najprościej mówiąc z poszczególnych operacji, wg. ustalonych przez technologa norm. Za wykonanie jednej operacji wynagrodzenie wynosi np. 2 zł. Wynagrodzenie pracownika określa ilość wykonanych operacji, przemnożona przez kwotę jednostkową. Czyli w przykładzie, za wykonanie 100 operacji (np. wytoczenia elementu ) zarobek = 200 zł. System akordowy, poza prostym wyliczeniem ma jeszcze jedną zaletę: pracownik sam jest zainteresowany wykonaniem jak największej liczby operacji (bez braków) i nadzór techniczny można zminimalizować, oszczędzając tym samym na kosztach organizacyjnych.

 2. Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

  Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

  AKORD WG CZASU PRACY.  Podobnie jak w punkcie 1. technolog opracowuje normy, ale czasowe na wykonanie operacji ( a nie jak powyżej kwotowe). Rożnica polega na tym, że w przypadku liczenia czasu pracy, pracownikowi ustala się odpowiednią grupę płacową.  Jeśli przyjmiemy za przykład normę czasową na wykonanie operacji np. 1 min, to zrobienie przez pracownika 60 sztuk zajmie mu 60 minut. I tutaj pojawia się nowa możliwość taryfikowania w oparciu o grupę płacową. Zakładamy że jest 2 pracowników: A – doświadczony  długoletni, obsługujący wiele maszyn, oraz B – świeżo przyjęty na staż. Pracownik A ma stawkę godzinową = 20 zł, a pracownik B = 10 zł. W tym przypadku, pracownik doświadczony otrzyma większe wynagrodzenie za tą sama pracę. Jeżeli kadrze zarządzającej zależy na tworzeniu zespołu, sposób drugi (AKORD WG CZASU PRACY) jest właściwszy, gdyż wiąże pracownika z firmą, dając mu szanse na wzrost wynagrodzenia, poprzez rożne metody (szkolenia etc), które definiuje  firma.

 3. Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

  Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

  DNIÓWKA. Najprostsza i najmniej wydajna forma rozliczania, stosowana przy prostych pracach, a więc tam gdzie każdy z pracowników sobie poradzi (sprzątania, prace ziemne, ochrona etc.).”

  4. Rozliczanie GODZINOWE.

  Bywa, że pracownik nie zawsze jest przypisany do jednego stanowiska, lecz wykonuje czynności niezdefiniowane w planie technologicznym. Dotyczy to wszelkich prac pomocniczych, wykonywanych wg aktualnej potrzeby. W tym przypadku można zdefiniować dodatkową operację dla danego tematu , np. STAWKA GODZINOWA, gdzie definiujemy parametry stawki za godzinę .
  Innym rozwiązaniem jest zdefiniowanie NOWEJ OPERACJI jako „inne stawki godzinowe” i operację w tym temacie: „inne stawki godzinowe” . Wówczas wybieramy ten projekt i związaną z nim operację. Drugie rozwiązanie można stosować uniwersalnie, dla taryfikacji prac nie związanych z wybranym tematem/projektem (np. sprzątanie hali produkcyjnej etc.)

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Program Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – wersja 4.x (czas i akord) – pozwala łatwe i szybkie rejestrowanie obu parametrów przez mistrza, czy brygadzistę wydziału produkcyjnego.

CZAS, ILOŚĆ I KWOTA ( z zaznaczeniem zmiany przy pracy wielozmianowej)  – zdefiniowane dla jednostkowych operacji i połączone z wykonanymi operacjami (stanowiącymi poszczególne etapy realizowanego projektu), to podstawowe parametry dla rozliczania produkcji. Przetworzone wg. zdefiniowanych przez użytkownika filtrów (zakres dat, wybranie projektów,  operacji,  pracowników i zmian pracy) w formie raportów stanowią nie tylko podstawę do rozliczania przez księgowość, ale pozwalają wykryć błędy organizacyjne i zwiększyć efektywność, co szybko przekłada się na zysk.

Warto !

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Najnowsza wersja programu Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – to unikanie zaprojektowana aplikacja pod katem szybkiego, intuicyjnego wprowadzania informacji, z pełną możliwością modyfikacji danych. Program oferuje sposoby dopisywania (edycji) informacji przez co łatwo dostosowuje się do każdego rodzaju produkcji i co najważniejsze nie wymaga od Użytkownika specjalistycznej wiedzy. Prosta znajomość obsługi komputera w zupełności wystarcza. Wszystkie dane, są przetwarzane w czasie rzeczywistym i w dowolnym momencie zarządzający produkcją ma wgląd w aktualne zapisy i podsumowania.

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – to coś więcej niż prosty kalkulator czasu pracy. na podstawie wygenerowanych raportów, można łatwiej podejmować decyzje organizacyjne, inwestycyjne ( w tym zakupy materiałów), finansowe, odnajdywać wąskie gardła produkcji, a także określać optymalnie ceny wykonanych zamówień. Bardziej wymagający Użytkownicy, mogą eksportować dane do Excela i wykorzystując potencjał arkusza wykonywać dodatkowe obliczenia z dziedziny organizacji produkcji, statystyki etc.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją DEMO 

Dzięki zastosowaniu aż czterech metod wprowadzania informacji do programu, oraz szybka lokalizacja zapisu z pełną możliwością edycji, sprawiają, że obsługa aplikacji: Program Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD – wersja 4.x (czas i akord)  nie zajmuje wiele czasu, co w warunkach produkcji ma kolosalne znaczenia. Oto kilka zrzutów ekranu.

Automatyczny system wykrywania odstępstwa od norm w procesie technologicznym dla programu: Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji.

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji http://www.programs4u.com

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI na bieżąco sprawdza wartość wprowadzonego czasu dla czynności i kwot z wielkościami zdeklarowanymi jako „norma” w procesie technologicznym. Niezgodność  sygnalizują czerwonym kolorem  liczby w tabeli (projekt), a otwierając dodatkową tabelę  zapisanych operacji można łatwo zlokalizować źródło błędu. Ta pozornie drobna informacja ma kolosalne znaczenie dla technologa. Pojawiające się rozbieżności, przez które w efekcie maleje wydajność i rosną koszty płacowe są wyraźnym przekazem, że szwankuje system organizacji pracy, lub jest stosowany niewłaściwy proces technologiczny. Z drugiej strony, opisane sygnały powinny skłonić menedżera produkcji do zwiększenia wydajności innych operacji (tak, aby na koniec wykonanie wyrobu odpowiadało normie). Ponieważ dane do programu wprowadzane są praktycznie non stop , program sygnalizuje niezgodność natychmiast po jej wykryciu, dając czas na dokonanie niezbędnych korekt.   

 

 

 

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Wersja 4.04 – pozwala na rozliczanie NADGODZIN
Wystarczy podczas wpisywania danych o wykonanych czynnościach zaznaczyć kwadrat (nadgodziny). W opcji RAPORT wyszczególnione zostaną takie wartości jak: czas pracy, ilość, kwota (gdy rozliczamy kwotowo). W przypadku taryfikowania pracownika stawkami indywidualnymi, „zarobione” kwoty zostaną powiększone o okreslony procent (np. + 50%) jakimi firma taryfikuje pracę w nadgodzinach. Ów procent definiowany jest w opcji NARZĘDZIA i pozwala na zwiększenie stawki o dowolną wartość..

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM – eksport danych do arkusza Excel

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, to doskonale narzędzie dla firm produkcyjnych ( szwalnie, zakłady produkcyjne branż metalowych, spożywczych etc.). Wygodną opcją jest eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel dla przeprowadzenia dalszych, nawet najbardziej skomplikowanych wyliczeń i analiz (dzięki unikalnym funkcjom jakie posiada arkusz), lub tylko dla zapisu w popularnym formacie.
Wysłane dane, poukładane są w logiczną strukturę i łatwo mogą być przeliczone, bądź prezentowane. Export informacji, podobnie jak raporty wykonane bezpośrednio przez program determinowane są poprzez filtry czasu, pracowników, tematów, czy zmiany ( w przypadku pracy wielozmianowej)

Wersja 4.06 – posiada 2 dodatkowe opcje.

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Możliwość definiowania ceny za 1 sztukę z dokładnością 3 miejsc po przecinku (1/10 grosza) co jest wygodne przy wyliczaniu drobnych czynności ( unika się taryfikowania „paczek”).
Możliwość rozliczania zlecenia w kontekście zadeklarowanej liczby sztuk. Gdy zlecenie obejmuje np. 100 sztuk i składa sie z wielu operacji, wykonywanych przez wielu pracowników, program pozwala sprawdzic, czy sumy czynnosci dla tego zlecenia nie przekraczają np. owych 100 sztuk.

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM

ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI WWW.PROGRAMS4U.COM

Wersja 4.07 – pozwala na definiowanie jednostki

Definiowanie jednostek Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) www.programs4u.com

Definiowanie jednostek Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji (SZWALNIA) http://www.programs4u.com

Standardowo przyjmuje się, że jednostką wg. której definiujemy np. czas czy kwotę, potrzebne do wykonania 1 szt. („sztuka”). Sprawdza się to w przypadku typowych produkcji jak szwalnie, czy produkcja metalowa, plastik etc.

Istnieje jednak szereg branż, gdzie nazwa „sztuka” nie jest adekwatna i użytkownik chciałby wprowadzić własną jednostkę. Np. w przetwórstwie mięsnym jednostką będzie „kilogram” i czas lub kwota dotyczą operacji na kilogramie mięsa.

W opcji MENU/NARZĘDZIA  można zadeklarować DOWOLNĄ nazwę, widoczną później na ekranie czy wydruku.

 

Reklamy